WWF Beestige Klas

WWF Beestige Klas 2017 & ZOOks: kunnen mensen leven zonder natuur?

WWF ZOOks website

De WWF Beestige Klas 2017 gaat samen met ZOOks  de filmtour op. De film is een ideaal uitgangspunt om met het met leerlingen te hebben over het belang van de natuur en de daarbij behorende vraag: Kunnen mensen leven zonder natuur?

In absolute première maken de kinderen kennis met koning Ferdinand, gespeeld door Wim Helsen, die hen zal oproepen om afstand te nemen van de natuur. Maar geloven ze hem? En heeft de koning gelijk?

In één lesuur ontdekken de leerlingen de vele ecosysteemdiensten die de natuur ons levert en het belang daarvan. De leerlingen staan even stil bij een aantal bedreigingen voor de natuur en zoeken samen naar oplossingen.

In het pakket wordt een actieoproep gelanceerd om mee te dingen naar een Beestige Klas-award. De 10 geselecteerde klassen krijgen een uitstap met de ganse klas naar het Zwin en de film ZOOks in avant-première!

Het Beestige klaspakket bestaat uit:

  • Een inleidende clip om het klasgesprek over het belang van de natuur te starten.
  • Een lesactiviteit over de verschillende diensten die de natuur ons levert.
  • Spelborden en de nodige kaartjes zijn toegevoegd in het pakket
  • Filmposter voor in de klas.

Bekijk de uitdaging voor je klas hier!

Op de gloednieuwe website van de WWF-Rangerclub kunnen kinderen relevante inhoud en actiemogelijkheden vinden. Vanaf 2018 wordt ook het interactieve ZOOks-platform gelanceerd.

Meer info over het gratis lespakket, de bijkomende workshop en het educatieve luik van WWF vind je op www.wwf.be/school